Marketing sportowy

Mianem marketingu sportowego określa się działania, które mają na celu wykorzystywanie narzędzi marketingowych do promocji różnego rodzaju produktów i usług związanych ze sportem. Znajduje on także zastosowanie w przypadku działań mających na celu umocnienie w świadomości odbiorców relacji pomiędzy danym wyrobem a sportem.

Pojęcie, jakim jest marketing sportowy zostało stworzone w 1979 roku przez L. Keslera. Zdefiniował on go w sposób następujący: „Marketing sportowy należy rozumieć jako działania podejmowane przez specjalistów marketingu produktów przemysłowych i usług, którzy wykorzystują sport jako instrument promocji produktów i usług. Te działania realizowane są poprzez sponsoring sportowy.”

Wyróżnia się 3 główne obszary marketingu sportowego. Jednym z nich jest marketing przedsiębiorstw realizowany przez sport. Ma on za zadanie wykorzystywać sport i imprezy sportowe do promocji produktów, usług oraz marek. Najpopularniejszą, a zarazem najskuteczniejszą formą współpracy między firmami a organizacjami sportowymi jest sponsoring. Realizowane tu działania odnoszą się zarówno do reklam telewizyjnych, jak i znajdujących się na stadionach billboardach czy różnego rodzaju gadżetach, takich jak koszulki sportowe.

Drugą odmianą marketingu sportowego jest marketing produktów i usług sportowych. Ten z kolei skierowany jest do konsumentów oraz pasjonatów sportu. Wykorzystywane tu działania marketingowe obejmują poszczególne segmenty na rynku i mają na celu promowanie obiektów sportowych oraz zachęcanie do zakupu biletów czy pamiątek oraz uczestnictwa w rozmaitych konkursach i akcjach promocyjnych. Wymienione powyżej aktywności obejmują swoim zasięgiem głównie społeczności lokalne oraz bezpośrednie okolice obiektów sportowych. Dotyczyć mogą one także plakatów oraz billboardów.

Do czynienia możemy mieć także z marketingiem organizacji sportowych. Odnosi się on do zarówno działań marketingowych, które mają na celu stworzyć oraz wypromować produkt sportowy, jak i do zakresu funkcjonowania organizacji sportowych, które komunikują się z fanami, widzami i przedsiębiorstwami, podkreślając zalety danej drużyny, marki czy organizacji. Marketing organizacji sportowych ma na celu dotrzeć do nowych widzów i sponsorów, pozyskać finansowanie na rozwój sportu i zaprosić do współpracy niezależne firmy.

Warto wspomnieć tutaj także o marketingu sportu, który nie powinien być jednak utożsamiany z wymienionymi powyżej rodzajami marketingu sportowego. Ma on bowiem na celu promowanie wydarzeń sportowych pośród segmentów rynku, które dotychczas nie wykazywały zainteresowania tego typu aktywnością. Promowanie marki czy produktu są tutaj kwestiami drugorzędnymi. Marketing sportowy skupia się na docieraniu do nowego grona odbiorców i zachęcania ich do śledzenia rozgrywek oraz uczestniczenia w meczach, turniejach czy mistrzostwach. Przykładem działań tego typu jest NBA Europe Live Tour oraz wyjazdy najpopularniejszych europejskich zespołów piłkarskich na mecze sparingowe odbywające się na innych kontynentach.