Zmiana rozdzielczości zdjęcia

Rozdzielczość to ilość pikseli wyświetlanych w poziomie i pionie. Im jest ona wyższa, tym dane zdjęcie zawiera więcej szczegółów. Pozwala to na powiększanie go bez utraty jakości. Większa rozdzielczość nie oznacza jednak lepszej jakości zdjęcia. Wpływ na to mają czynniki, takie jak między innymi stabilizacja obrazu, warunki w czasie wykonywania fotografii czy zastosowany obiektyw. W jaki sposób można dokonać zmiany rozdzielczości zdjęcia? Jakie programy służą do tego celu?

Po co zmienia się rozdzielczość zdjęcia? Odgrywa to szczególnie istotną rolę wówczas, gdy chce się zmniejszyć jego rozmiar. To sprawdzony sposób na więcej wolnego miejsca na dysku oraz szybsze tworzenie kopii zapasowych. Rozdzielczość zdjęć często zmniejszają osoby prowadzące strony internetowe lub blogi. Pozwala to bowiem skrócić czas ich ładowania i poprawić optymalizację. Rozdzielczość fotografii można również zwiększać. Zabieg ten znajduje zastosowanie w sytuacji, w której małe zdjęcie czy obrazek mają zostać wyświetlone na większym ekranie. Skutkiem wzrostu rozdzielczości jest utrata jakości fotografii. Można to jednak skorygować przy pomocy programów graficznych, takich jak chociażby Photoshop. Dzięki specjalnym algorytmom, są one w stanie zwiększyć rozdzielczość zdjęcia, zachowując jego oryginalną jakość.

W jakich programach można dokonywać zmiany rozdzielczości zdjęcia? Jednym z nich jest bezpłatne oprogramowanie Paint. W pierwszej kolejności przechodzimy do sekcji Plik. Następnie wybieramy polecenie Otwórz i przy pomocy Eksportera plików otwieramy fotografię, której rozdzielczość chcemy zmienić. Używamy skrótu klawiaturowego CTRL + E, który pozwala zyskać dostęp do narzędzia Właściwości obrazu i sekcji Atrybuty plików. Określamy jednostkę, która ma ulec zmianie (w tym przypadku są to Piksele), a w polach Szerokość i Wysokość wprowadzamy pożądaną liczbę pikseli na cal.

Zmiany rozdzielczości fotografii można dokonywać także przy pomocy aplikacji Zdjęcia Windows. Jak zrobić to krok po kroku? To bardzo proste! Po otwarciu wybranego zdjęcia, w prawym górnym rogu klikamy 3 kropki i wybieramy opcję Zmień rozmiar. Użytkownicy mają tu do wyboru kilka najpopularniejszych rozmiarów oraz możliwość wpisania dowolnych, wybranych przez siebie wartości.

Godnym polecenia, bezpłatnym programem służącym do edycji fotografii jest również XnView. Zmiana rozdzielczości fotografii z jego pomocą wygląda w sposób następujący. W menu opcji wybieramy sekcję Obrazy i polecenie Zmień rozmiar (można tu również skorzystać ze skrótu klawiszowego SHIFT + S). W ten sposób zyskujemy dostęp do okna pozwalającego na wybór gotowej rozdzielczości z listy lub wprowadzenie własnych wartości. Po zakończeniu edycji wybieramy opcję Utrzymaj proporcję.

Aby zmienić rozdzielczość zdjęcia, można się posłużyć także oprogramowaniem Photoscape. Posiada ono bardzo praktyczną funkcję Edytor partii. Zmiana rozdzielczości ogranicza się tu do ustawienia odpowiednich wartości we wskazanych polach.